Ochrana osobných údajov návštevníkov našich stránok je pre nás veľmi dôležitá. Nasledujúcim textom chceme užívateľa informovať o našom spracovaní osobných údajov. V ďalšom texte sa dozviete aké údaje spracovávame, za akým účelom, ako dlho a ako Vaše osobné údaje chránime.

Prevádzkovateľ internetových stránok ENOVAstav s.r.o., Pod Kaštieľom 229/1, IČO: 51 019 710 , DIČ: 2120580759, IČ DPH: SK2120580759 spracováva nasledujúce údaje:

Údaje v rámci komunikácie

Všetky informácie, ktoré nám pomocou dopytového formuláru, emailom (na enovastav@enovastav.sk ) alebo telefonickým hovorom (na +421 948 414 403 ) poskytnete, spracovávame iba za účelom vybavenia Vášho dopytu. V prípade keď s nami uzavriete obchodnú zmluvu, môžeme niektoré informácie zdielať s našimi dodávateľmi z dôvodu vybavenia Vašej objednávky. Všetky informácie ktoré nám touto formou poskytnete, sú chránené šifrovacím protokolom SSL (Socket Secure Layer) a uchované na zabezpečených serveroch nášho poskytovateľa webového hostingu. Tieto dáta zmazávame po vybavení vášho dopytu alebo po maximálne 2 rokoch od získania týchto informácií.

Cookies

Naša internetová stránka používa cookies, malé textové súbory uložené vo Vašom prehliadači, ktoré nám pomáhajú anonymne analyzovať chovanie užívateľov na našej internetovej stránke, kto k nám zavítal a čo ho zaujíma. Cieľom týchto cookies je vylepšenie užívateľského rozhrania našej internetovej stránky a poskytnutie relevantných služieb. Konkrétne zbierame nasledujúce informácie :

  • Približnú lokalitu zariadenia
  • Typ zariadenia
  • Zdroj prístupu na naše stránky
  • Čas strávený na našej stránke
  • Prehliadané stránky
  • Odoslané kontaktné formuláre

V súboroch cookies, spoločnosti Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ktoré používame, sa neuchovávajú žiadne osobné údaje ani iné informácie, ktoré by umožnili jednoznačnú identifikáciu užívateľov. Pri použití týchto cookies anonymizujeme akékoľvek IP-adresy návštevníkov stránky. Spoločnosť Google, ktorá tieto dáta spracováva, nespojuje tieto informácie s ostatnými službami spoločnosti Google. Akékoľvek informácie, ktoré zbierame pomocou Google cookies (služby Google Analytics) sú automaticky zmazané po 26 mesiacoch.

Použitie cookies na našej internetovej stránke môžete zakázať v nastaveniach vo vašom prehliadači alebo pomocou tohto https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs rozšírenia prehliadača. Kliknutím na zakázať Google Analytics Cookie deaktivujete Google Analytics Cookie na všetkých zariadeniach.

Ochrana osobných údajov našich užívateľov je pre nás veľmi dôležitá. Akékoľvek Vami poskytnuté informácie považujeme za vysoko dôverné a neposkytujeme ich tretím stranám, pokiaľ to neni potrebné pre plnenie obchodnej zmluvy.
Obsah na týchto stránkach bol zostavený s najväčšou možnou starostlivosťou. Napriek tomu je možné, že sa niektoré informácie môžu ukázať ako nepresné či zavádzajúce. Akékoľvek informácie na týchto stránkach by preto mali byť považované za informatívne, a pokiaľ sa ich rozhodnete využiť, robíte tak na vlastné riziko.

Doplňujúce informácie

Užívatelia našej internetovej stránky majú možnosť sa kedykoľvek informovať o konkrétnych údajoch, ktoré o nich spracovávame, tieto údaje upraviť, ich spracovanie obmedziť alebo požiadať o zmazanie týchto údajov.

Akékoľvek informácie zasielajte elektronicky na enovastav@enovastav.sk .
Názov spoločnosti: ENOVAstav s.r.o.,
Sídlo: Pod Kaštieľom 229/1, 919 51 Špačince
Konateľ: Ing. Martin Kollár