Stavebný dozor Vám pri svojpomocnej výstavbe alebo výstavbe na kľúč pomôže posúdiť kvalitu výstavby objektu. Tým Vám ušetrí čas i peniaze na prípadné opravy a výmeny už zabudovaných materiálov.

Bohužial sa stretáváme s mnohými klientami, ktorí sa nechajú nahovoriť na technológie, pri ktorých profituje výrobca alebo stavebná firma a nie zákazník.

Ako neutrální odborníci vieme posúdiť navrhnuté riešenie z hľadiska funkčnosti aj ceny.


stavebny dozor helma

Definícia Stavebného dozoru

Je možné si zvoliť Stavebný dozor alebo Technický dozor investora (TDI).

Technický dozor investora je v podstate činnosť porovnatelná s výkonom funkcie stavebného dozora.

Technický dozor investora na rozdiel od stavebného dozora nie je zákonom stanovená činnosť a je určená predovšetkým tým investorom, ktorí chcú kontrolovať práce dodávateľa v inom rozsah a v iných činnostiach, ako to stavebnému dozoru predpisuje stavebný zákon. To znamená, že práva a povinnosti technického dozoru sú špecifikované v zmluve medzi investorom a technickým dozorom .

Je len na dohode týchto dvoch strán , aký rozsah práv a povinnosti si tieto  dve strany dohodnú.
stavebny dozor1

Stavebný dozor a jeho činnosti

 • stavebný dozor sleduje technologické postupy výstavby, či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia, schvaľuje začiatky jednotlivých na seba nadväzujúcich konštrukcií
 • pred začatím stavebných prác sa stavebný dozor oboznámi s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby, zabezpečí vedenie stavebného denníka, stará sa o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje
 • sleduje, či pri realizácii nie je ohrozená BOZP
 • vykonáva priebežnú kontrolu konštrukcií, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa stanú neprístupnými
 • preberá práce a eviduje chyby a nedostatky, kontroluje ich odstraňovanie
 • dozoruje, či sa vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií
 • kontroluje cenové ponuky, či neobsahujú neoprávnené položky
 • sleduje náklady stavby tak, aby neprekročili schválený rozpočet
 • stavebný dozor pripraví podklady na odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby
 • zúčastňuje sa na kolaudačnom konaní a dozerá na odstránenie kolaudačných chýb
 • pre stavebníka zabezpečí vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • Galéria realizovaných projektov

Na nás sa môžete spoľahnúť

Seriozná a kvalitná práca

Ponúkame serióznu prácu s vysokým nasadením

Dlhoročné skúsenosti

Garantujeme odbornosť a skúsenosť v stavebnom segmente

Spoľahlivý obchodný partner

Spolupracujeme s kvalitnými subdodávateľmi

Ušetríme Vám čas i peniaze

Navrhneme efektívne finančné riešenie Vášho projektu

Efektívné riešenia

Poradíme Vám technické a efektívné riešenie pre Váš projekt

Zabezbečenie služieb

Pomôžeme Vám zabezpečiť aj dodatočné služby

Kontaktujte nás pre nezáväznu cenovú ponuku